نمایش # 
عنوان کلیک ها
عیب‌یابی موثر سرویس‌های نرم‌افزاری 26
بهترین تجربیات APM 28
تست نرم افزار 18843
تضمین کیفیت نرم افزار 10745
مانیتورینگ برنامه‌های کاربردی و بلوغ سازمانی 157
مانیتورینگ کارایی برنامه های کاربردی (Application Performance Monitoring) 826
طراحی تعاملی REST APIs با پروتکل HTTP 206
اهمیت حافظه نهان در پایگاه داده و برنامه های سازمانی 471
کارایی و مقیاس بندی JDBC و پایگاه داده 471
چرا APM مهم است؟ 624
کارایی حافظه (memory performance) 752
کارایی رایانش ابری (قسمت اول) 730
انواع تست نرم افزار: هدف‌های تست 1047
کارایی رایانش ابری (قسمت دوم) 594
تست نفوذ 7351
تست واحد (Unit Test) 808
آزمون بار چیست؟ 893
تست وب سرویس 27397
مجازی‌ سازی سرویس چیست؟ 1127
تست مبتنی بر سناریو 14435
مدیریت کیفیت نرم افزار 3025
ضرایب توسعه‌دهندگان نرم‌افزار 2048
تست سیستم های نهفته 6717
راهنمای تست امنیت برنامه‌های کاربردی موبایل 3282
تست نفوذ برنامه های اندروید 6811