انتخاب زبان

خدمات شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس

راه‌اندازی راهکار مانیتورینگ و پایش کارایی نرم‌افزار

انجام پروژه های برون سپاری در زمینه ارزیابی و پایش کیفیت

ارائه مشاوره در زمینه ارزیابی و پایش کیفیت نرم افزار

آموزش راهکارهای ارزیابی و پایش کیفیت نرم افزار

راه اندازی تیم ارزیابی و پایش کیفیت نرم افزار

ارائه ابزارهای پیشرفته‌ ارزیابی و پایش کیفیت

تست نفوذ و امنیت نرم افزار, شبکه و زیرساخت

نظارت بر تحویل یک سیستم و انجام تست های پذیرش

ممیزی کیفیت فرایند تولید نرم افزار