انتخاب زبان

بهبود امنیت

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، راهكارهای جامعی را برای حل مسائل و مشكلات امنیتی سیستم با بررسی دقیق موارد زیر ارائه می‌دهد:

نشتی اطلاعات سیستم

پیكربندی نامطلوب سیستم

مشكلات منطق كاری

ضعف مدیریت نشست

احراز هویت ناامن

كنترل دسترسی نامطلوب

ورود داده‌های نامعتبر

بهبود امنیت

ابزارهای پیشرفته زیر جهت تست نفوذ و تشخیص نقاط ضعف امنیت برنامه به صورت black-box و white-box ارائه می‌گردد:

Checkmarx ،Acunetix.