نمایش # 
عنوان کلیک ها
عیب‌یابی موثر سرویس‌های نرم‌افزاری 172
بهترین تجربیات APM 167
تضمین کیفیت نرم افزار 11432
تست نرم افزار 20425
مانیتورینگ برنامه‌های کاربردی و بلوغ سازمانی 297
مانیتورینگ کارایی برنامه های کاربردی (Application Performance Monitoring) 996
طراحی تعاملی REST APIs با پروتکل HTTP 373
اهمیت حافظه نهان در پایگاه داده و برنامه های سازمانی 634
کارایی و مقیاس بندی JDBC و پایگاه داده 663
چرا APM مهم است؟ 763
کارایی حافظه (memory performance) 955
کارایی رایانش ابری (قسمت اول) 919
انواع تست نرم افزار: هدف‌های تست 1378
کارایی رایانش ابری (قسمت دوم) 742
تست نفوذ 7875
تست واحد (Unit Test) 1014
آزمون بار چیست؟ 1103
تست وب سرویس 30769
مجازی‌ سازی سرویس چیست؟ 1415
تست مبتنی بر سناریو 15992
مدیریت کیفیت نرم افزار 3314
ضرایب توسعه‌دهندگان نرم‌افزار 2203
تست سیستم های نهفته 7055
راهنمای تست امنیت برنامه‌های کاربردی موبایل 4027
تست نفوذ برنامه های اندروید 7453