انتخاب زبان

dotTest

dotTest راهکاری يکپارچه برای خودکارسازي محدوده وسيعي از شیوه‌های تضمین کیفیت برنامه‌های تولید شده با بستر Net. می‌باشد. dotTest قابلیت تولید تست واحد (unit test) و تحلیل سورس-کد (static analysis) تحت بستر Net. را داراست. این ابزار امکان خودکارسازی تست‌های برنامه نویسی را همراه با اندازه‌گیری میزان پوشش کد (code coverage) فراهم می‌سازد. همچنین کیفیت سورس-کد را از ابعاد مختلف کارکردی، کارایی، امنیت و نگهداشت تحلیل می‌کند. امکان یکپارچه سازی با ابزار SAOTest جهت انجام تست کارکردي و ابزار LoadTest جهت انجام تست کارایی در سطح ماجولهای برنامه نویسی را نیز داراست.

Service virtualization product views
 

dotTest-tab

  1. قابلیت ها
  2. امکانات

تحلیل ایستا

پشتیبانی گسترده از زبان‌ها و استانداردها: امنیت | C/C++ | جاوا | دات‌نت | FDA |
Safety-critical

پیش‌تاز صنعتی ابزار تحلیل ایستا از سال 1994

یکپارچه‌سازی ساده out-of-the-box در SDLC شما

جلوگیری و کشف نقص‌ها از طریق روش‌های تحلیل چندگانه

تشخیص و رفع سریع مشکلات، با حداقل خطا

یکپارچگی با مجموعه‌ای از قابلیت‌های توسعه تست پاراسافت شامل تست واحد، تحلیل پوشش کد، و بررسی کد

نرم افزار dottest

تحلیل و بررسی پوشش کد

پوشش مسیر در خلال اجرای آزمون واحد و ادغام با پوشش ضبط شده در حین آزمون عملکردی و دستی در پلتفرم توسعه آزمون پاراسافت برای اندازه‌گیری پوشش کامل آزمون

یکپارچه‌سازی پوشش داده با تخلفات تحلیل ایستا، نتایج آزمون واحد، و شیوه‌های دیگر آزمون در پلتفرم توسعه آزمون پاراسافت برای یک دید کامل از خطاهای برنامه کاربردی

دست یافتن به تست رگرسیون برای درک اثرات تغییر برنامه کاربردی

نرم افزار dottest

تست واحد

پیش‌تاز صنعتی تست واحد از سال 1997

ایجاد سریع یک مجموعه آزمون با میزان پوشش بالا

توسعه و سفارشی‌سازی آسان تست‌های تولید شده

کشف مشکلات عملکردی و نقص‌هایی که منجر به فروپاشی می‌شوند

حذف موانع ایجاد و نگهداری مجموعه آزمون‌های قوی

یکپارچه شده با تحلیل ایستا، بررسی کد و غیره

نرم افزار dottest

قابلیت ردیابی

تعریف، مدیریت و تست نیازمندی‌ها را کنترل می‌کند

نیازمندی‌ها را با کد، تغییرات کد، تحلیل کد، تست‌های دستی و خودکار مرتبط می‌سازد

از تغییرات غیرمنتظره و رگرسیون جلوگیری می‌کند

نیازمندی‌های استاندارد صنعتی، مانند DO-178C ،FDA و ISO 26262 را برآورده می‌سازد

نرم افزار dottest

قابلیت های ابزار در زمینه تست واحد (unit test) :

تضمین کیفیت برنامه نویسی تحت زبان ها و تکنولوژیهای C#، VB.NET، ASP.NET، Managed C++، WPF و COM

تولید خودکار تست واحد از روی سورس-کد طبق تکنیکهای پیشرفته ای همچون symbolic analysis

اجرا و دیباگ کردن تست های واحد

اندازه گیری میزان پوشش کد (code coverage)

قابلیت تولید خودکار تست واحد از طریق اجرای برنامه در سطح واسط کاربری

اجرای تست رگرسیون (regression test) در سطح برنامه نویسی

قابلیت تشخیص خطاهای برنامه در حین اجرای آن

قابلیت اجرای شبانه از طریق اسکریپت نویسی

قابلیت تولید خودکار روالها و موارد تست واحد با پوشش های line و branch

امکان تولید stub در تست های واحد برای جلوگیری از درگیر شدن با محیط های پیچیده

امکان data-driven کردن موارد تست از طریق الحاق آنها به data source هایی همچون Excel

قابلیت یکپارچه سازی با تقریبا تمام ابزارهای سورس-کنترل

قابلیت یکپارچه سازی با Concerto برای لینک کردن نیازمندی های سیستم به سورس-کد

دارای نسخه های مختلف برای سیستم عامل Windows و محیط تولید Visual Studio

ارائه گزارشهای جامع در زمینه کیفیت برنامه در فرمت های PDF،HTML و XML

دارای مستندات غنی برای آموزش اصول کدنویسی بهینه و تست های برنامه نویسی به همراه sample

قابلیت های ابزار در زمینه تحلیل سورس-کد (static analysis) :

تحلیل کیفیت سورس-کد طبق استانداردهای کدنویسی و چک-لیست های معتبری همچون Effective C#، .NET Gotchas، NIST، OWASP، PCI Data Security ، CWE-SANS و ICE 62304

امکان بررسی کیفیت برنامه نویسی از طریق تکنیکهای syntax checking و data flow analysis

دارای حدودا 450 قانون برای شناسایی اشکالات مهم برنامه نویسی

تحلیل کیفیت کدنویسی از دیدگاه های مختلفی همچون صحت کارکرد، کارایی مطلوب، امنیت مورد انتظار، قابلیت تغییر، قابلیت استفاده مجدد، قابلیت حمل و خوانایی

تشخیص خطاهای زمان اجرای برنامه (runtime defects) در طی اجرای تست های واحد، اجرای اسکریپت یا اجرای سیستم در سطح کاربری

امکان رفع خودکار بسیاری از خطاهای شناسایی شده

قابلیت سفارشی سازی و تعریف قوانین جدید برای آنالیز کردن برنامه

محاسبه سنجه های (metrics) مهم در اصول برنامه نویسی شی گرا همچون میزان وراثت، پیچیدگی کد، میزان cohesion و coupling