نمایش # 
عنوان کلیک ها
تست موثر و سیستماتیک نرم افزار 572
عیب‌یابی موثر سرویس‌های نرم‌افزاری 626
بهترین تجربیات APM 688
تضمین کیفیت نرم افزار 12915
تست نرم افزار 22993
مانیتورینگ برنامه‌های کاربردی و بلوغ سازمانی 771
مانیتورینگ کارایی برنامه های کاربردی (Application Performance Monitoring) 1601
طراحی تعاملی REST APIs با پروتکل HTTP 1068
اهمیت حافظه نهان در پایگاه داده و برنامه های سازمانی 1133
کارایی و مقیاس بندی JDBC و پایگاه داده 1446
چرا APM مهم است؟ 1300
کارایی حافظه (memory performance) 1687
کارایی رایانش ابری (قسمت اول) 1445
انواع تست نرم افزار: هدف‌های تست 2314
کارایی رایانش ابری (قسمت دوم) 1228
تست نفوذ 8725
تست واحد (Unit Test) 1789
آزمون بار چیست؟ 1663
تست وب سرویس 35559
مجازی‌ سازی سرویس چیست؟ 2212
تست مبتنی بر سناریو 18742
مدیریت کیفیت نرم افزار 4051
ضرایب توسعه‌دهندگان نرم‌افزار 2656
تست سیستم های نهفته 7853
راهنمای تست امنیت برنامه‌های کاربردی موبایل 4822