انتخاب زبان

برنامه نویسی بهینه

در این بخش، شیوه کدنویسی بهینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بهینگی سورس کد عمدتا از دید کارایی و نگهداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. امنیت سورس کد، به طور خاص در بخش دیگری لحاظ شده است.

خاص هر یک از زبان‌های برنامه‌نویسی رایج همچون #Java، C و ++C الگوهای برنامه نویسی ویژه‌ای (pattern) وجود دارد که بکارگیری آن‌ها توسط برنامه‌نویسان توصیه شده و همچنین ضد الگوهایی (anti-pattern) وجود دارد که عدم بکارگیری آن‌ها توصیه می‌گردد. برنامه نویسان یک سیستم باید اطلاعات کاملی از این الگوها و اصول برنامه‌نویسی تحت بستر برنامه نویسی مربوطه داشته باشند.

در بستر جاوا از منابع معتبر زیر برای بررسی شیوه کدنویسی بهینه استفاده خواهد شد:

Effective Java

Writing Robust Java Code

Elements of Java Style

Code Conventions for Java Programming Language

برنامه نویسی بهینه

متناسب با منابع مذکور، check list هایی وجود دارد که آیتم‌های کلیدی مشخص شده در این منابع را در نظر گرفته است. مسئولین فنی تیم‌های برنامه نویسی با استفاده از این چک-لیست ها می توانند اشکالات عمده برنامه نویسی در تیم خود را تشخیص دهند. البته بهتر است کل تیم تولید در این زمینه آموزش ببیند. برای تسریع در یادگیری و خصوصا شناسایی اشکالات (سهوی) برنامه‌نویسی، از ابزارهای مناسب برای مرور و بازبینی کد استفاده می‌شود که در بخش ابزارهای تست مطرح گردیده است.

برای زبانهای C#، C و ++C نیز منابع معتبری وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از:

#Effective C

MSDN Guidelines for Efficient .Net Programming

++Effective C

++MISRA Guidelines for C


شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای پیشرفته زیر را در زمینه ارزیابی کیفیت برنامه‌نویسی ارائه می‌دهد:

JTest، dotTest، C++Test و Sonar.