انتخاب زبان

Concerto

Concerto ابزاری برای مدیریت کیفیت نرم‌افزار بوده و به هنگام یکپارچه‌سازی با سایر محصولات پاراسافت، یک راهکار کامل ALM محسوب می‌گردد. این ابزار چهار مولفه اصلی به نام‌های Team center، Report center، Project center و Policy center دارد که به ترتیب برای مدیریت فرایندهای سیستم (همچون مدیریت نیازمندیها، مدیریت خطا، مدیریت تست و مدیریت خود پروژه شامل task و iteration های پروژه)، ارائه گزارش‌های جامع از وضیعت بخش‌های مختلف پروژه، مدیریت تیم و پیکربندی سیاست‌های لازم برای کنترل اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Service virtualization product views
 

concerto-tab

  1. قابلیت ها
  2. امکانات

موتور پردازش هوشمند

موتور پردازش هوشمند (PIE) پاراسافت که برنده جایزه شده است، نقص‌های نرم‌افزاری را با ایجاد همبستگی میان نتایج حاصل از مشاهدات زیر ساخت SDLC (ابزارهای تست، کنترل سورس، نظارت بر کارایی و غیره) شناسایی می‌کند. به عنوان مغز پلتفرم توسعه تست پاراسافت (DTP)، "برش‌های PIE" یک تحلیل چند متغیره را انجام می‌دهند تا در مورد نقاطی که باعث ایجاد نقص‌ در تولید می‌شوند را، به مدیران هشدار دهد.

نرم افزار PIE

تحلیل ایستا

پشتیبانی گسترده از زبان‌ها و استانداردها: امنیت | C ++ / C | جاوا FDA |
| Safety-critical | .NET .

پیشتاز صنعتی ابزار تحلیل ایستا از سال 1994.

یکپارچه‌سازی ساده در SDLC شما.

کشف و رفع نقص‌ها، از طریق تکنیک‌های تحلیل چندگانه.

تشخیص و رفع مشکلات با سرعت و با حداقل خطا.

یکپارچه‌‌سازی با مجموعه‌ای از قابلیت‌های توسعه تست پاراسافت شامل تست واحد، تحلیل پوشش کد، و بررسی کد.

نرم افزار PIE

تست واحد

پیشتاز صنعتی تست واحد از سال 1997.

ایجاد سریع یک مجموعه تست با پوشش سطح بالا.

سهولت در گسترش و سفارشی‌سازی تست‌های تولید شده.

کشف مشکلات عملکردی و نقص‌های ناشی از فروپاشی (crash).

حذف موانع ایجاد / نگهداری سوئیت‌های تست قوی.

یکپارچه‌سازی با تحلیل ایستا، بررسی کد و غیره.

نرم افزار PIE

تحلیل پوشش کد

ردیابی پوشش برنامه از سطح تست واحد تا سطح تست سیستم.

معیارهای اندازه‌گیری چندگانه، شامل پوشش خط، عبارت، بلوک، مسیر، تصمیم (شاخه)، شرط ساده، و MC / DC.

تولید و بهینه‌سازی موارد آزمون برای افزایش پوشش.

پوشش سند برای FDA و safety-critical به همراه گزارش قوی.

یکپارچه شده با تحلیل ایستا، تست واحد، بررسی کد، و سایر شیوه‌های توسعه تست.

نرم افزار PIE

ردیابی نیازمندی ها

کنترل تعریف نیازمندی‌ها، مدیریت و تست.

ارتباط نیازمندی‌ها با کد، تغییرات کد، بررسی دقیق، تحلیل کد، تست‌های دستی و خودکار.

جلوگیری از تغییرات غیر منتظره و رگرسیون.

برآورده ساختن نیازمندی‌های استاندارد صنعتی مانند DO-178C ،FDA و ISO 26262 .

نرم افزار PIE

امکان مدیریت نیازمندی‌های مربوط به پروژه تعریف شده

امکان ثبت مشخصات نیازمندی‌های سیستم

امکان ایجاد workflow برای فرایند مرور نیازمندی‌های تعریف شده

امکان ایجاد task های مربوط به نیازمندی‌های ثبت شده

امکان مدیریت خطاهای مربوط به نیازمندی‌های تعریف شده از طریق یکپارچه سازی با ابزار مدیریت خطا

امکان مشاهده و ردگیری تغییرات سورس کد مربوط به نیازمندی‌های تعریف شده

امکان مشاهده تست‌های خودکار همچون unit test های تولید شده با JTest و functional test های تولید شده با SOA Test

امکان تخصیص سناریو به نیازمندهای ثبت شده

امکان یکپارچه سازی با ابزارهای پیگیری خطا همچون Jira، جهت مشاهده خطاهای یک پروژه

امکان تعریف و برنامه ریزی برای iteration های مختلف یک پروژه

امکان تعریف و مدیریت مدیریت task های مربوط به iteration های یک پروژه

قابلیت یکپارچه سازی با ابزارهای مختلف مدیریت نیازمندی همچون Microsoft Project Manager

امکان گزارش دهی از وضعیت پیشرفت پروژه، وضعیت task های پروژه و وضعیت test های صورت گرفته

امکان تعریف و گزارش گیری از پروژه و تیم های درگیر در آن