انتخاب زبان

برگزیده شدن شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس در مناقصه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، در مناقصه برگزار شده توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، به عنوان برترین شرکت در حوزه تست و تضمین کیفیت نرم افزار انتخاب گردید. مهندس پیشگان | تست و تضمین کیفیت نرم افزار