انتخاب زبان

برگزیده شدن شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس در ششمین اجلاس سالانه فناوری اطلاعات شرکت ایرانسل

تست نرم افزار

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس در ششمین اجلاس سالانه فناوری اطلاعات شرکت ایرانسل، بعنوان یک پیمانکار برتر در حوزه تست و تضمین کیفیت نرم افزار انتخاب شده و موفق به دریافت تندیس طلایی شد.